Äkta kontra syntetiska diamanter

Miljö och fakta

I dagens samhälle har trend vuxit med stor fokus på miljövänliga substitut för olika produkter. Även inom vår bransch har liknande omständigheter vuxit då många påstår att syntetiska diamanter är mer miljövänliga än naturliga diamanter. Nedan har vi därför sammanställt en kort information kring skillnaden, som kan vara bra att kunna informera även konsumenter om.

FOTO Nina Lindhe Tell

I dagens samhälle har trend vuxit med stor fokus på miljövänliga substitut för olika produkter. Även inom vår bransch har liknande omständigheter vuxit då många påstår att syntetiska diamanter är mer miljövänliga än naturliga diamanter. Nedan har vi därför sammanställt en kort information kring skillnaden, som kan vara bra att kunna informera även konsumenter om.

Den naturliga diamanten blir till genom en geologisk process i jordens inre där högt tryck och hög temperatur samsas om att binda kolatomerna till den unika diamantstrukturen, de naturliga diamanter vi finner idag är ca 3 miljarder år gamla.

Till skillnad mot den syntetiska diamanten som på ett par dagar eller veckor, beroende på storlek, tillverkas syntetisk i laboratorium. Trots att de har samma kemiska egenskaper så kan inte en syntetisk diamant kallas för ädelsten.

FOTO Nina Lindhe Tell

Redan på 1950-talet lyckades man tillverka syntetiska diamanter i laboratorium, bland andra var svenska ASEA först men missade att begära om patentskydd och General Electrics tog idén. Det finns två olika tillverkningsmetoder. HPHT (High Pressure High Temperature) som efterapar den naturliga processen dock med en syntetisk diamantkristall som startpunkt. CVD (Chemical Vapour Deposition) där man med hjälp av ånga låter en syntetisk diamantkristall växa. De syntetiska diamanterna användes till en början till industrin, det är först på senare år som de håller kvalitet nog att konkurrera med de naturliga diamanterna i smycken. De största tillverkarna är idag Kina, Ryssland och Indien medan den störa försäljningen går genom USA.

Är en syntetisk diamant en ädelsten?

Den syntetiska diamanten är inte en ädelsten, då den inte är av naturen gjord eller tillräckligt sällsynt.

Varför heter det syntetisk diamant?

SGRF Sveriges Gemmologiska Riksförening rekommenderar att ordet syntetisk alltid ska finnas med som prefix vid tal om syntetiska diamanter. Dessa riktlinjer följer CIBJOs och ISOs riktlinjer.

Vad är en labbodlad diamant?

Det är en annan benämning för syntetisk diamant. På engelska skriver man oftast ”laboratory-grown” eller ”lab-grown”, vilket på svenska blir labbodlade. I USA behöver man inte alls använda ordet ”synthetic” alls, så länge det framgår av sammanhanget att den inte är naturlig. ”Created” och Man made” är andra beskrivningar som är i omlopp. Men den korrekta benämningen är alltså syntetisk diamant.

Går det att se skillnad på en syntetisk och naturlig diamant?

Det går idag oftast inte att med endast lupp avgöra om diamanten framför oss är naturlig eller syntetisk. Det finns en hel del instrument i varierande prisklass som måste tolkas på rätt sätt som kan de indikation på vilken typ av diamant det är.

FOTO Louise Persson

Vilka är mest miljövänliga – naturliga diamanter eller syntetiska?

Producenter av syntetiska har som argument att de syntetiska är mer miljövänliga än de naturliga under tillverkningsprocessen, stämmer det? En av de senaste rapporterna som handlar om miljö och socialt ansvar kom 2019. Trucost ESG Analysis gjorde en studie på begäran av The DPA – Diamond Producers Association – som består av världens sju största diamantproducenter.

I korta drag kom man fram till att produktionen av syntetiska diamanter släpper ut tre gånger mer koldioxid än gruvbrytningsindustrin. Man kom också fram till att gruvbrytningsindustrin betalade ut fem gånger mer i lön till sina anställda jämfört med vad de diamantrika länderna i snitt betalar i lön till övriga befolkning inom andra sektorer.

Rapporten har fått en del kritik för hur studien utförts, att de inte har beaktat vissa omständigheter som påverkar bedömningen av utsläpp. Däremot råder det enighet om att gruvbrytningen ger viktiga bidrag till ekonomisk tillväxt medan tillverkare av syntetiska diamanter inte bidrar till ekonomin i samma skala.

Transparens är ett problem när det gäller syntetiska diamanter. Det finns ingen reglerad tillsyn och insynen är begränsad i de många små företag som finns. Det finns dock exempel på en framväxande organisering och certifiering. Siffror från diamantbrytningsindustrin är reglerad och de anlitar ofta en tredje part för att övervaka miljöpåverkan och sociala effekter.

FOTO Louise Persson

Vad är Kimberleyprocessen?

Kimberleyprocessen syftar till att hindra handel med diamanter som främjar inbördeskrig och liknande, dock har de inte något uppdrag att rapportera kring till exempel mänskliga rättigheter, miljöpåverkan med mera.

Finns det någon certifiering för syntetiska diamanter?

Såväl GIA som IGI och HRD utfärdar certifikat för syntetiska diamanter.

Vad kostar en syntetisk diamant?

Informationen kring prisbilden är ganska spretig beroende på olika faktorer och olika leverantörer, det fluktuerar mellan 10-90% av en naturlig diamants värde. Vissa fancyfärgade diamanter kan priserna vara en knapp hundradel av en naturlig diamant. I dagsläget ser också värdet ut att fortsätta sjunka eftersom nya producenter dyker upp kontinuerligt.

FOTO Louise Persson

Varför är naturliga diamanter mer värdefulla än syntetiska?

Naturliga diamanter är dyrbara på grund av att det är en ädelsten, den har unika egenskaper i kombination med sin relativa sällsynthet. Eftersom man i princip kan tillverka hur många syntetiska diamanter som helst blir prisbilden för dem en helt annan.

Har syntetiska diamanter något andrahandsvärde?

I dag finns det ingen andrahandsmarknad för syntetiska diamanter. Varken pantbank, auktionshus eller försäljare av andrahandsvaror handlar med syntetiska diamanter. På lång sikt riskerar syntetiska diamanter att helt tappa sitt värde på samma sätt som syntetiska rubiner och safirer gjort under senaste århundradet.

Vill du veta mer?

Kontakta mig